Titel / Incipit
Nr. 18/I - ʿEvronotNr. 18/I - עברונות / Ḥenokh Shif / חנוך שיף. Hamburg: 24. Shevat [1760?]
Inhalt