Title / Description
Verhandeling over de kwaadaartige rot-koorts ofte beschryving der ziekte welke in het laatst van 1770 en den volgende jaare 1771 gegrasseerd heeft de Maurik [...] / Maximilian Jacob de Man. Nymegen : Gedrukt by A. van Goor, Quartiers-Drukker, op de Markt: 1772